organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "BRATNICH SERC" DLA LUDZI CHORYCH - OŚWIĘCIM

 • KRS:0000041787
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "BRATNICH SERC" DLA LUDZI CHORYCH
 • Adres:32-600 OŚWIĘCIM, SŁOWACKIEGO 1 / A
 • Miasto:OŚWIĘCIM
 • Gmina:OŚWIĘCIM
 • Powiat:OŚWIĘCIMSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-04
 • Adres WWW:http://www.bratnieserca.pl
 • Konto bankowe:13102023840000900200539783
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OŚWIĘCIM
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE