organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB" - LUBLIN

 • KRS:0000227024
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB"
 • Adres:20-863 LUBLIN, POTURZYŃSKA 1
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-03-12
 • Adres WWW:http://www.ukrytyskarb.org.pl
 • Konto bankowe:90116022020000000123801254
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE