organizacje pożytku publicznego

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE - LUBLIN

 • KRS:0000299624
 • Nazwa: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
 • Adres:20-612 LUBLIN, GŁĘBOKA 31
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-22
 • Adres WWW:http://www.azs.lublin.pl
 • Konto bankowe:23114020170000490212863354
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE