organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPARCIE" - CZECHOWICE-DZIEDZICE

 • KRS:0000198968
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WSPARCIE"
 • Adres:43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, TRAUGUTTA 11
 • Miasto:CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Gmina:CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Powiat:BIELSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-01-27
 • Adres WWW:http://wsparcie.czechowice-dziedzice.pl
 • Konto bankowe:70845300020000393920000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CZECHOWICE-DZIEDZICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE