organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DLA DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO - CZECHOWICE-DZIEDZICE

 • KRS:0000108994
 • Nazwa: FUNDACJA DLA DZIECI POKRZYWDZONYCH LOSOWO
 • Adres:43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, SZKOLNA 50
 • Miasto:CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Gmina:CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Powiat:BIELSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://www.pomoz-dziecku.com
 • Konto bankowe:62845300020012168820000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CZECHOWICE-DZIEDZICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE