organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OPOCZNO

 • KRS:0000125496
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:26-300 OPOCZNO, KOPERNIKA 3
 • Miasto:OPOCZNO
 • Gmina:OPOCZNO
 • Powiat:OPOCZYŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-28
 • Konto bankowe:51102039160000090200223529
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOCZNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE