organizacje pożytku publicznego

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ CEEMKA W IDZIKOWICACH - OPOCZNO

 • KRS:0000237497
 • Nazwa: OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ CEEMKA W IDZIKOWICACH
 • Adres:23-300 OPOCZNO, STACJA PKP IDZIKOWICE
 • Miasto:OPOCZNO
 • Gmina:OPOCZNO
 • Powiat:OPOCZYŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-27
 • Konto bankowe:97102039160000030200951368
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OPOCZNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE