organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKA" - STALOWA WOLA

 • KRS:0000015673
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE KOBIET PO MASTEKTOMII "AMAZONKA"
 • Adres:37-450 STALOWA WOLA, DMOWSKIEGO 1
 • Miasto:STALOWA WOLA
 • Gmina:STALOWA WOLA
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-23
 • Konto bankowe:90102049390000030200034371
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STALOWA WOLA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE