organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "SOLIDARNI STALOWEJ WOLI" - STALOWA WOLA

 • KRS:0000228561
 • Nazwa: FUNDACJA "SOLIDARNI STALOWEJ WOLI"
 • Adres:37-450 STALOWA WOLA, KWIATKOWSKIEGO / 1
 • Miasto:STALOWA WOLA
 • Gmina:STALOWA WOLA
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-13
 • Adres WWW:http://solidarnosc-hsw.pl
 • Konto bankowe:49106000760000320001416993
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STALOWA WOLA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE