organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 ŁEJERY (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 I GIMNAZJUM NR 15) - POZNAŃ

 • KRS:0000076966
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 ŁEJERY (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 I GIMNAZJUM NR 15)
 • Adres:61 - 659 POZNAŃ, BRANDSTAETTERA 1
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-24
 • Adres WWW:http://www.lejery.pl
 • Konto bankowe:90102040270000100207381868
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE