organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA" - LUBLIN

 • KRS:0000312130
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PARAFII "POCZEKAJKA"
 • Adres:20-718 LUBLIN, AL.KRAŚNICKA 76
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-02
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie.poczekajka.pl
 • Konto bankowe:25124025001111001020154654
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE