organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO - STALOWA WOLA

 • KRS:0000229275
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE - POKÓJ I DOBRO
 • Adres:37-464 STALOWA WOLA, KLASZTORNA 27
 • Miasto:STALOWA WOLA
 • Gmina:STALOWA WOLA
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-05
 • Konto bankowe:87943000060026697220000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STALOWA WOLA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE