organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY DOMU DZIECKA IM.EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE - LUBLIN

 • KRS:0000054030
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY DOMU DZIECKA IM.EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIE
 • Adres:20-016 LUBLIN, NARUTOWICZA 32
 • Miasto:LUBLIN
 • Gmina:M. LUBLIN
 • Powiat:M. LUBLIN
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-01
 • Konto bankowe:06156011950051221020050001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE