organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000093951
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, PLAC OPATRZNOŚCI BOŻEJ 20
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-19
 • Adres WWW:http://www.infofirma.pl/spwwd
 • Konto bankowe:85150013571220302944890000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE