organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA" - STRZELCE OPOLSKIE

 • KRS:0000113477
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"
 • Adres:47-100 STRZELCE OPOLSKIE, KRAKOWSKA 16
 • Miasto:STRZELCE OPOLSKIE
 • Gmina:STRZELCE OPOLSKIE
 • Powiat:STRZELECKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-27
 • Adres WWW:http://www.barkastrzelce.org.pl
 • Konto bankowe:29890710892002100072110002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRZELCE OPOLSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE