organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ - STRZELCE OPOLSKIE

 • KRS:0000297614
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
 • Adres:47-100 STRZELCE OPOLSKIE, BUDOWLANYCH 6
 • Miasto:STRZELCE OPOLSKIE
 • Gmina:STRZELCE OPOLSKIE
 • Powiat:STRZELECKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-23
 • Adres WWW:http://www.cis.strzelceopolskie.pl
 • Konto bankowe:66890710892002100132910003
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRZELCE OPOLSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE