organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY GIMNAZJUM W WYRZYSKU "SZKOŁA MARZEŃ" - WYRZYSK

 • KRS:0000254588
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY GIMNAZJUM W WYRZYSKU "SZKOŁA MARZEŃ"
 • Adres:89-300 WYRZYSK, PARKOWA 8
 • Miasto:WYRZYSK
 • Gmina:WYRZYSK
 • Powiat:PILSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-09
 • Konto bankowe:84893700070013117920000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYRZYSK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE