organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI" - WYRZYSK

 • KRS:0000011432
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI"
 • Adres:89-300 WYRZYSK, 22 STYCZNIA 16 / C
 • Miasto:WYRZYSK
 • Gmina:WYRZYSK
 • Powiat:PILSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-27
 • Konto bankowe:18893700070012730320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WYRZYSK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE