organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA" - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000034605
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "ADA"
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, PLAC OPATRZNOŚCI BOŻEJ 20
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-27
 • Adres WWW:http://www.ada.go.pl
 • Konto bankowe:62102013900000650201763523
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE