organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI" - POZNAŃ

 • KRS:0000100311
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINOM "AMICI"
 • Adres:61-249 POZNAŃ, OS. STARE ŻEGRZE 79 / 21
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-18
 • Konto bankowe:23150012011212000301370000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE