organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM" - CZĘSTOCHOWA

 • KRS:0000042118
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO "RAZEM"
 • Adres:42-200 CZĘSTOCHOWA, JASNOGÓRSKA 36
 • Miasto:CZĘSTOCHOWA
 • Gmina:M. CZĘSTOCHOWA
 • Powiat:M. CZĘSTOCHOWA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-05-14
 • Adres WWW:http://www.spdrazem.org
 • Konto bankowe:93102016640000380201398585
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CZĘSTOCHOWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE