organizacje pożytku publicznego

CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - CZĘSTOCHOWA

 • KRS:0000134139
 • Nazwa: CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
 • Adres:42-200 CZĘSTOCHOWA, REJTANA 7 B
 • Miasto:CZĘSTOCHOWA
 • Gmina:M. CZĘSTOCHOWA
 • Powiat:M. CZĘSTOCHOWA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-20
 • Adres WWW:http://www.cztps.gre.pl
 • Konto bankowe:18102016640000310201650829
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CZĘSTOCHOWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE