organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA W GRUDZIĄDZU - GRUDZIĄDZ

 • KRS:0000145387
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OTWARTE SERCA W GRUDZIĄDZU
 • Adres:86-300 GRUDZIĄDZ, LEGIONÓW 44 / 6
 • Miasto:GRUDZIĄDZ
 • Gmina:M. GRUDZIĄDZ
 • Powiat:M. GRUDZIĄDZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-10-25
 • Konto bankowe:83249000050000453029713568
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GRUDZIĄDZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE