organizacje pożytku publicznego

KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA - GRUDZIĄDZ

 • KRS:0000242424
 • Nazwa: KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
 • Adres:86-300 GRUDZIĄDZ, PARKOWA 22 / 24
 • Miasto:GRUDZIĄDZ
 • Gmina:M. GRUDZIĄDZ
 • Powiat:M. GRUDZIĄDZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-29
 • Adres WWW:http://tpba-gr.prv.pl
 • Konto bankowe:78203000451110000000759860
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GRUDZIĄDZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE