organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI "ORATORIUM" IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA - STALOWA WOLA

 • KRS:0000022794
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI "ORATORIUM" IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA
 • Adres:37-450 STALOWA WOLA, OFIAR KATYNIA 57
 • Miasto:STALOWA WOLA
 • Gmina:STALOWA WOLA
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-18
 • Adres WWW:http://oratorium.republika.pl
 • Konto bankowe:60124027991111000038447471
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STALOWA WOLA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE