organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM" - GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • KRS:0000211142
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM"
 • Adres:66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, JANOCKIEGO 14
 • Miasto:GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Gmina:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Powiat:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-05
 • Konto bankowe:15106000760000330000537281
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GORZÓW WIELKOPOLSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE