organizacje pożytku publicznego

"PODPORA" OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH I ICH RODZIN - GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • KRS:0000200502
 • Nazwa: "PODPORA" OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH I ICH RODZIN
 • Adres:66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, BOROWSKIEGO 31
 • Miasto:GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Gmina:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Powiat:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-08
 • Konto bankowe:59124036401111000045433667
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GORZÓW WIELKOPOLSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE