organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU SP NR 3 W ZGORZELCU-"NASZA SZKOŁA" - ZGORZELEC

 • KRS:0000234653
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU SP NR 3 W ZGORZELCU-"NASZA SZKOŁA"
 • Adres:59-900 ZGORZELEC, ARMII KRAJOWEJ 10
 • Miasto:ZGORZELEC
 • Gmina:ZGORZELEC
 • Powiat:ZGORZELECKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-19
 • Konto bankowe:23102021370000920200619130
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGORZELEC
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE