organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "EUROPRYMUS" W ZGORZELCU - ZGORZELEC

 • KRS:0000323956
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "EUROPRYMUS" W ZGORZELCU
 • Adres:59-900 ZGORZELEC, REYMONTA 16
 • Miasto:ZGORZELEC
 • Gmina:ZGORZELEC
 • Powiat:ZGORZELECKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-18
 • Konto bankowe:41102021370000910201012772
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZGORZELEC
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE