organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY "OMNIBUS" - PSZCZYNA

 • KRS:0000237488
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY "OMNIBUS"
 • Adres:43-200 PSZCZYNA, STEFANA BATOREGO 26
 • Miasto:PSZCZYNA
 • Gmina:PSZCZYNA
 • Powiat:PSZCZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-21
 • Adres WWW:http://omnibus.pless.pl
 • Konto bankowe:42844800040027719620010001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PSZCZYNA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE