organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, KOŁO W PSZCZYNIE - PSZCZYNA

 • KRS:0000055636
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, KOŁO W PSZCZYNIE
 • Adres:43-200 PSZCZYNA, ANTESA 1
 • Miasto:PSZCZYNA
 • Gmina:PSZCZYNA
 • Powiat:PSZCZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-14
 • Konto bankowe:31105013151000000101438216
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PSZCZYNA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE