organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZS NR 105 ORAZ ICH RODZIN "TRWANIE" - POZNAŃ

 • KRS:0000021871
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZS NR 105 ORAZ ICH RODZIN "TRWANIE"
 • Adres:61-127 POZNAŃ, BYDGOSKA 4
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M. POZNAŃ
 • Powiat:M. POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-19
 • Adres WWW:http://www.zss105.neostrada.pl
 • Konto bankowe:29102040270000110204297735
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE