organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI - ZDUŃSKA WOLA

 • KRS:0000140676
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
 • Adres:98-220 ZDUŃSKA WOLA, ZIELONA 59 A
 • Miasto:ZDUŃSKA WOLA
 • Gmina:ZDUŃSKA WOLA
 • Powiat:ZDUŃSKOWOLSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-23
 • Adres WWW:http://www.snronzdwola.prv.pl
 • Konto bankowe:53124033051111000029373497
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZDUŃSKA WOLA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE