organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI" - ZDUŃSKA WOLA

 • KRS:0000246136
 • Nazwa: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"
 • Adres:98- 220 ZDUŃSKA WOLA, SIENKIEWICZA 10
 • Miasto:ZDUŃSKA WOLA
 • Gmina:ZDUŃSKA WOLA
 • Powiat:ZDUŃSKOWOLSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-09
 • Adres WWW:http://www.ami.org.pl
 • Konto bankowe:35927900070031987020000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ZDUŃSKA WOLA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE