organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZU - SIERADZ

 • KRS:0000183081
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZU
 • Adres:98-200 SIERADZ, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 58 / 58
 • Miasto:SIERADZ
 • Gmina:SIERADZ
 • Powiat:SIERADZKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-23
 • Adres WWW:http://www.darylosu.org.pl
 • Konto bankowe:90193010862040400023890001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIERADZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE