organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SIERADZ

 • KRS:0000213061
 • Nazwa: FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:98-200 SIERADZ, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 123 A
 • Miasto:SIERADZ
 • Gmina:SIERADZ
 • Powiat:SIERADZKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-29
 • Adres WWW:http://www.zsksieradz.com
 • Konto bankowe:09124032751111001021048374
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SIERADZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE