organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "MIEĆ SZANSĘ" W LUBOCHNI - LUBOCHNIA

 • KRS:0000269598
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "MIEĆ SZANSĘ" W LUBOCHNI
 • Adres:97-217 LUBOCHNIA, ŁÓDZKA 19
 • Miasto:LUBOCHNIA
 • Gmina:LUBOCHNIA
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-16
 • Konto bankowe:51124058041111000056005921
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBOCHNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE