organizacje pożytku publicznego

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOCHNI - LUBOCHNIA

 • KRS:0000128554
 • Nazwa: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBOCHNI
 • Adres:97-217 LUBOCHNIA, TOMASZOWSKA 6
 • Miasto:LUBOCHNIA
 • Gmina:LUBOCHNIA
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-27
 • Konto bankowe:86898500040010014232610002
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBOCHNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE