organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU MAŁYCH DZIECI W JAWORZE - JAWOR

 • KRS:0000123560
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU MAŁYCH DZIECI W JAWORZE
 • Adres:59-400 JAWOR, PIASTOWSKA 12
 • Miasto:JAWOR
 • Gmina:JAWOR
 • Powiat:JAWORSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-19
 • Konto bankowe:68137012840000170142844800
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAWOR
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE