organizacje pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI - JAWOR

 • KRS:0000062880
 • Nazwa: BANK ŻYWNOŚCI
 • Adres:59-400 JAWOR, PONIATOWSKIEGO 22
 • Miasto:JAWOR
 • Gmina:JAWOR
 • Powiat:JAWORSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-05
 • Konto bankowe:13864700070000111120000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAWOR
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE