organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA" - BIŁGORAJ

 • KRS:0000143998
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA"
 • Adres:23-400 BIŁGORAJ, NADSTAWNA 56 A
 • Miasto:BIŁGORAJ
 • Gmina:BIŁGORAJ
 • Powiat:BIŁGORAJSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-27
 • Konto bankowe:69960200070000231220000001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIŁGORAJ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE