organizacje pożytku publicznego

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY KLUB SPORTOWY "SPARTA" - BIŁGORAJ

 • KRS:0000210757
 • Nazwa: REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY KLUB SPORTOWY "SPARTA"
 • Adres:23-400 BIŁGORAJ, SOBIESKIEGO 10
 • Miasto:BIŁGORAJ
 • Gmina:BIŁGORAJ
 • Powiat:BIŁGORAJSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-26
 • Adres WWW:http://www.sparta.lbl.pl
 • Konto bankowe:02124028451111001007052937
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIŁGORAJ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE