organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA - PELPLIN

 • KRS:0000188844
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA
 • Adres:83-130 PELPLIN, MESTWINA 4
 • Miasto:PELPLIN
 • Gmina:PELPLIN
 • Powiat:TCZEWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-11
 • Adres WWW:http://smp.pelplin.pl
 • Konto bankowe:30150010251210200784120000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PELPLIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE