organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ - PELPLIN

 • KRS:0000252333
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
 • Adres:83-130 PELPLIN, SAMBORA 28
 • Miasto:PELPLIN
 • Gmina:PELPLIN
 • Powiat:TCZEWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-09
 • Adres WWW:http://www.caritas.pelplin.pl
 • Konto bankowe:04834200092000187620000019
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PELPLIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE