organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO" W OSTRÓDZIE - OSTRÓDA

 • KRS:0000231844
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO" W OSTRÓDZIE
 • Adres:14-100 OSTRÓDA, PARKOWA 30
 • Miasto:OSTRÓDA
 • Gmina:OSTRÓDA
 • Powiat:OSTRÓDZKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-05
 • Konto bankowe:64102036130000650200327122
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓDA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE