organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "LIPNIK" - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000073395
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "LIPNIK"
 • Adres:43-305 BIELSKO-BIAŁA, PODGÓRNA 29
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-05
 • Konto bankowe:32154012612001724412100001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE