organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ŁĄCZNOŚCI I POMOCY RODAKOM WE LWOWIE I NA KRESACH W STALOWEJ WOLI - STALOWA WOLA

 • KRS:0000161713
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ŁĄCZNOŚCI I POMOCY RODAKOM WE LWOWIE I NA KRESACH W STALOWEJ WOLI
 • Adres:37-450 STALOWA WOLA, WOJSKA POLSKIEGO 9
 • Miasto:STALOWA WOLA
 • Gmina:STALOWA WOLA
 • Powiat:STALOWOWOLSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-20
 • Adres WWW:http://rodacynakresach.pl
 • Konto bankowe:14943000060032296820000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STALOWA WOLA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE