organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA - GORZÓW WIELKOPOLSKI

 • KRS:0000026814
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA
 • Adres:66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, STILONOWA 21
 • Miasto:GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Gmina:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Powiat:M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-03-15
 • Adres WWW:http://www.hospicjum-gorzow.eu
 • Konto bankowe:93102019670000800200471664
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GORZÓW WIELKOPOLSKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE