organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HARCERSKIE "SKAUTFORT" - RUDNIK NAD SANEM

 • KRS:0000179904
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE HARCERSKIE "SKAUTFORT"
 • Adres:37-420 RUDNIK N.SANEM, GROTA ROWECKIEGO 18
 • Miasto:RUDNIK NAD SANEM
 • Gmina:RUDNIK NAD SANEM
 • Powiat:NIŻAŃSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-07
 • Adres WWW:http://www.skautfort.republika.pl
 • Konto bankowe:32943410702005150000860001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RUDNIK NAD SANEM
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE