organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ - RUDNIK NAD SANEM

 • KRS:0000135135
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RUDNICKIEJ
 • Adres:37-420 RUDNIK NAD SANEM, GRUNWALDZKA 17
 • Miasto:RUDNIK NAD SANEM
 • Gmina:RUDNIK NAD SANEM
 • Powiat:NIŻAŃSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-22
 • Adres WWW:http://www.tmzr-rudnik.pl
 • Konto bankowe:36943410702005150005630001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RUDNIK NAD SANEM
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE